Asukkaat

Varjo

Uros 8v, 9kk, 88 cm, 65 kg

Bertha "Kettu"

Narttu 10v, 9kk, 43 cm, 17 kg