Varatut

Montana

Narttu 3v, 0kk, 50 cm, 21 kg

Bim

Uros 7v, 2kk, 65 cm, 30 kg

Vili

Uros 0v, 11kk, 45 cm, 15 kg

Klaara

Narttu 1v, 8kk, 45 cm, 20 kg

Masha

Narttu 6v, 10kk, 50 cm , 30 kg

Mia

Narttu 1v, 7kk, 55 cm, 21 kg

Sola

Narttu 8v, 4kk, 60 cm, 30 kg