Muistoissamme

Gendolf

Uros 5v, 0kk, 48 cm, 15 kg

Belchik- Pjatgorsk

Uros 3v, 7kk, 50 cm, 17 kg

Apollon

Uros 8v, 6kk, 65 cm, 32 kg

Nika

Narttu 11v, 4kk, 55 cm, 24 kg