Pennut

Pinja

Narttu 0v, 6kk, 35 cm, 8 kg

Berta

Narttu 0v, 10kk, 50 cm, 20 kg

Mei

Narttu 0v, 10kk, 40 cm, 15 kg

Jasja

Narttu 0v, 5kk, 30 cm, 5 kg

Mosja

Narttu 0v, 5kk, 30 cm, 5 kg